Środowiskowe Domy Samopomocy - strona główna
Dziś mamy: 2020.09.22, imieniny obchodzą: Tomasz, Maurycy

1.1. Człowiek istotą seksualną (część I)

1.1. CZŁOWIEK ISTOTĄ SEKSUALNĄ

Rozpatrując ludzką płciowość, należy skupić się na ludzkim ciele, jako konstytutywnym elemencie człowieka, poprzez który uczestniczy on w świecie i społeczeństwie. Ciało ludzkie (gr.”sarks”, „soma”, łac. „corpus”), pomaga mu wyrażać siebie, uczestniczyć w tym, co materialne, stanowi dynamiczne źródło działania. Kościół w swoich dokumentach przyznaje ogromną rolę ciału ludzkiemu, jako przyczynie odsłaniającej sens życia, istnienia i działania człowieka. Ciało objawia Boga i Jego nieskończoną, ojcowską miłość. Jest ono darem Boga dla człowieka. Ciało rozpatrywane z perspektywy seksualności, wyraża powołanie człowieka do wzajemności, czyli wzajemnego daru z samego siebie. Człowiek poprzez ciało wchodzi w relacje, wychodzi innemu człowiekowi naprzeciw. Z racji bycia dzieckiem Bożym, stworzonym na Jego obraz i podobieństwo, człowiek wraz ze swą cielesnością posiada ogromną i niezaprzeczalną godność. Ciało ludzkie uczestniczy w sposób niezmienny i trwały w cielesnej naturze Jezusa Chrystusa, który je odkupił. Pan uczynił je świątynią Bożą i mieszkaniem Ducha Świętego (por. 1 Kor 3,16; 6,19).

 

Płeć jest tym, co człowieka wyróżnia i w pewien sposób naznacza jego ciało. Kościół traktuje ją, jako czynnik nadający poszczególnym osobom tożsamość kobiety bądź mężczyzny. Zróżnicowanie płciowe wskazuje na odmienność kobiety i mężczyzny, nie tylko na płaszczyźnie biologicznej, ale także duchowej, emocjonalnej. Kobieta i mężczyzna pomimo różnic, mają równą godność osobową. Na dwa różne sposoby realizują się, jako stworzenia Boże, inaczej odkrywają swoje powołanie. Istnieją oni, jako oddzielne jednostki, ale ukierunkowani są na łączenie się w pary ku wspólnemu celowi- płodności. Kościelska stwierdza, że płeć jest zjawiskiem wielowymiarowym i można ją rozpatrywać z kilku perspektyw: anatomicznej, która różnicuje cechy budowy ciała kobiety i mężczyzny; fizjologicznej, która wskazuje na różnice w funkcjonowaniu fizjologicznym obu organizmów; psychologicznej, która jest odpowiedzialna za odmienność zachowań i psychicznych cech mężczyzn i kobiet; społecznej, która narzuca role społeczne właściwe dla kobiet i mężczyzn.

 

Seksualność jest ważnym aspektem funkcjonowania człowieka. Nie jest ona „wyizolowaną płaszczyzną, ale wpleciona jest we wszystkie obszary osobowości. Osobowość nadaje kształt ludzkiej płciowości, a płciowość buduje osobowość”.
Rozwój płciowości człowieka jest wieloetapowy, rozpoczyna się już w okresie prenatalnym. Proces ten składa się z kilku istotnych etapów, są nimi: formowanie się płci fizycznej, kształtowanie się preferencji seksualnej, a także poczucia przynależności do konkretnej płci. Seksualność ludzka zawsze realizuje się na trzech płaszczyznach: musi mieć silny i nierozerwalny związek z prokreacją, płodnością, czyli wydaniem na świat potomstwa. Zawsze też musi się odnosić do bóstwa lub sfery sacrum. Ludzie upatrywali w seksualności działanie sił nadprzyrodzonych, bądź, jako szczególny dar od jakiejś istoty transcendentnej. Ostatni element związany jest z komplementarnością płci, które, mimo, że są różne, pasują do siebie i wzajemnie się przyciągają.

 

Płciowość została dana ludziom przez Boga, dlatego też trzeba ją afirmować. Dar ten należy umiejętnie i roztropnie wykorzystać. Odgrywa on ogromną rolę w ludzkim życiu. Płciowość, bowiem nie jest wartością jedynie statyczną, lecz nade wszystko dynamiczną. Jej celem jest „wzrastanie i zmierzanie ku pełni”. Seksualna aktywność umożliwia ludziom wzajemne dawanie i doznawanie zmysłowej przyjemności, pobudzając również i pogłębiając zaangażowanie. Przyczynia się to do powstawania więzi między osobami. Bliskość cielesna oraz psychoemocjonalna więź z drugim człowiekiem zapobiega poczuciu izolacji i osamotnienia. Kościół stawia bardzo ważny warunek, aby seksualność człowieka była czymś dobrym, pięknym i wartościowym. Zgodnie z nauką Kościoła osoby, które łączą się w pary, powinny podjąć życie seksualne tylko po zawarciu sakramentu małżeństwa i złożenia sobie przysięgi przed Bogiem. Okres narzeczeństwa jest czasem, kiedy ludzie się dokładnie poznają i odkrywają. Wtedy miłość miedzy nimi dojrzewa i umacnia się. Miłość jest bezinteresowna tylko wtedy, kiedy „akt płciowy” ma miejsce po ślubie. Wtedy to dwoje ludzi jedynie dla przyjemności fizycznej czy też z powodu namiętności albo pożądania. Powodem staje się chęć poznania drugiej osoby taką, jaką naprawdę jest i być z nią dla niej samej. Współżycie seksualne nie może stać na pierwszym miejscu, nie może być celem samym w sobie. Najpierw człowiek powinien do tego dojrzeć emocjonalnie, musi zaangażować się w wspólne życie, i przyjąć na siebie wszelkie skutki i odpowiedzialność, jaką współżycie ze sobą niesie. Z. Janiszewska-Nieścioruk przyznaje, że spełnienie seksualne jest powodem autentycznego poczucia zadowolenia z życia, kompensuje również wszelkie niedostatki oraz buduje poczucie silnej więzi z partnerem. Autorka przestrzega przed podchodzeniem do seksu jedynie, jako narzędzia przyjemności i szczęścia. Akcentuje ona również wymóg małżeństwa i szeroko rozumianej stabilizacji życiowej. Potwierdza to Katechizm Kościoła Katolickiego, w którym czytamy, że płciowość musi być podporządkowana miłości małżeńskiej kobiety i mężczyzny, bowiem dotyczy ona wewnętrznej istoty człowieka.

Opracowanie: Beata Kozłowska

 

Literatura:
1. Nagórny J., Ciało, w: Encyklopedia nauczania moralnego, red. J. Nagórny, Radom 2005, s. 107.
2. Kongregacja ds. Wychowania Katolickiego, Wytyczne wychowawcze w odniesieniu do ludzkiej miłości. Zasadnicze cechy wychowania seksualnego (1.11.1983), Poznań 1984, nr 6.
3. Olejnik S., Teologia moralna życia osobistego, Włocławek 1999, s.109.
4. Kościelska M., Być kobietą być mężczyzną – co to znaczy w odniesieniu do osób niepełnosprawnych intelektualnie, w: O seksualności osób niepełnosprawnych, red. A. Ostrowska, Warszawa 2007, s. 37.
5. Nowak- Lipińska K., Czego Jaś się nie nauczy…?, „Bardziej Kochani” 2006, nr 4, s. 13.
6. Stelter Ż, Dorastanie osób z niepełnosprawnością intelektualną, Warszawa 2009. s. 99.
7. Mroczkowski, Osoba i cielesność- moralne aspekty teologii ciała, Płock 1994, s. 198-200.
8. Pabiasz H.W., Podstawy chrześcijańskiej etyki i pedagogiki seksualnej, Częstochowa 2000, s. 121.
9. Janiszewska-Nieścioruk Z., Społeczna (dez)akceptacja seksualności osób z niepełnosprawnością intelektualną, „Szkoła Specjalna” 2005, nr 2, s. 120.
10. Szymanowski A., Kościół a problemy etyki seksualnej-komentarz do „Persona Humana”, Warszawa 1987, s. 143-144.
11. KKK 2361-2362.

Brak komentarzy do: “1.1. Człowiek istotą seksualną (część I)”

Dodaj komentarz:

`

 

Poradnik

Artykuły

Podział na województwa

Polecane obiekty

Bezpieczny i Aktywny Senior

Bezpieczny i Aktywny Senior

Porozumienie w imieniu MRPiPS sygnowała minister Elżbieta Rafalska, ze strony ZUS podpisała je prezes Zakładu prof. Gertruda Uścińska, a Pocztę Polską reprezentował jej prezes Przemysław Sypniewski. – To porozumienie jest ważne …

Nowy Dom Senior-WIGOR w Witnicy

Nowy Dom Senior-WIGOR w Witnicy

Minister Elżbieta Rafalska 5 stycznia otworzyła nowy Dom Dziennego Pobytu Senior-WIGOR w Witnicy, w woj. lubuskim. Spotkała się też z seniorami, dla których ta placówka powstała. – Nie sztuką jest …

Robot dla osoby niepełnosprawnej

Robot dla osoby niepełnosprawnej

Osoby niepełnosprawne zyskają teraz pomoc podczas jednej z bardzo istotnych czynności dnia codziennego. Spożywanie posiłków w przypadku niemożliwości wykonania tej czynności samodzielnie angażuje czas opiekuna. Istotny jest jednak nie tylko

Sonda

Jak podoba Ci się nasza strona?

Newsletter

Newsletter

Jeżeli chcesz otrzymywać najnowsze wiadomości z naszego serwisu, zapisz się!

Tagi

Najnowsze ogłoszenia

Dam pracę

Agencja Pracy Tymczasowej Netkadra (nr 13630) poszukuje dla swojego Klienta pracownika na stanowisko: Pracownik Centrum Obsługi Telefonicznej Miejsce pracy: praca zdalna Mile widziane doświadczenie na podobnym stanowisku i orzeczenie o …

Izabela Dębicka – „WARSZTATY Z MUZYKOTERAPII I KOMUNIKACJI INTERPERSONALNEJ”

MUZYKOTERAPIA W KRAKOWIE. OSTATNIE MIEJSCA. ZAPRASZAMY! === UWAGA! Rusza nabór do VIII EDYCJI „WARSZTATÓW Z MUZYKOTERAPII I KOMUNIKACJI INTERPERSONALNEJ” Szkolenia skierowane do nauczycieli, pedagogów, psychologów, psychoterapeut

Najnowsze na forum

No items, feed is empty.

Ta strona wykorzystuje pliki cookies m.in. do celów statystycznych. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, wyłącz obsługę cookies w ustawieniach swojej przeglądarki.

Zaakceptuj cookies Więcej informacji