Środowiskowe Domy Samopomocy - strona główna
Dziś mamy: 2020.09.22, imieniny obchodzą: Tomasz, Maurycy

Cierpienie ludzi w podeszłym wieku a eutanazja – aspekt religijny

Problem cierpienia oraz eutanazji wśród starszych osób, jest tematem coraz częściej poruszanym zarówno w mediach, jak też wśród szerokich mas społeczeństwa na całym świecie. Jest to kwestia zasługująca na szczególną uwagę filozofii oraz religii, gdyż tylko one mogą podjąć analizę tego zjawiska w aspekcie etyczno – moralnym.  Każdy człowiek bowiem, zadał sobie w życiu pytanie o cierpienie, śmierć oraz ich sens. Na te jednak, odpowiedzi udzielić mogą tylko filozofia oraz teologia.

 

Eutanazja, czyli z greckiego „dobra śmierć”, uznawana jest przez wielu za najbardziej humanitarny kres życia ziemskiego. Jest to jeden z rodzajów podejścia do tej tematyki. Ogólnie w Polsce utarły się trzy sposoby tłumaczenia, wedle których jedni popierają, inni natomiast są przeciwni wobec takiego końca życia ludzkiego. Pierwszy sposób zakłada uszanowanie godności życia ludzkiego poprzez odpowiednie i humanitarne położenie kresu cierpieniu. Inną postawę natomiast zauważa się wśród chrześcijan. Tu życie i śmierć traktowane jest w kategoriach dzieła Bożego, które zawsze należy uszanować. Życie dane zostaje człowiekowi przez Boga, dlatego też tylko Bóg może położyć jemu kres. Zarówno Ewangelie, jak i pisma Starego Testamentu są dowodem tego, iż cierpienie ludzkie należy znosić z pełnym wyrazem heroizmu co potwierdza m.in. życie Hioba czy też samego Chrystusa. Cierpienie jest tu traktowane w kategoriach bezcennej wartości, której nie należy się wyzbywać, ale raczej cierpliwie znosić dostrzegając weń istoty życia. Wg wyznawców chrześcijaństwa Chrystus stał się wyzwolicielem ludzkości z lęku przed śmiercią oraz cierpieniem dlatego, że sam pokornie je przyjął. Wobec powyższego cierpienie jest człowiekowi pewnego rodzaju tajemnicą, nie dającą się do końca wyjaśnić przy pomocy ludzkiego rozumu. Koniecznym jest tu natomiast ufne zawierzenie go miłującemu Bogu Stwórcy.

 

Jeszcze inne, zupełnie odmienne stanowisko wobec eutanazji dostrzec można wśród ludzi propagujących poglądy ewolucyjne. Ci bowiem mówiąc o eutanazji, odnajdują jej zastosowanie pośród ludzi niepełnosprawnych. Taki sposób położenia kresu życia uważają oni za stosowny, bowiem eutanazja zastosowana wobec niepełnosprawnych stworzyłaby możliwość uniknięcia rozprzestrzeniania się chorych genów. Konsekwencją takiej działalności miałoby być wyeliminowanie ze społeczeństw „chorych osobników”. Odnajduje się w eutanazji wobec powyższego kilka definicji, z których najrozsądniejszą wydaje się wersja chrześcijańska.

 

Podobnie jak chrześcijaństwo, tak i inne religie podejmują refleksje, tak nad sensem ludzkiego życia, jak i śmierci. Śmierć bowiem każdemu wydaje się być zagadkowym pojęciem. Człowiek szukając jego wyjaśnienia zadaje sobie zwykle pytanie, dlaczego ma cierpieć? Dlaczego ma umierać? Odpowiedź najczęściej nastręczona jest przez odpowiadające mu wyznanie. Tak też religie dalekiego wschodu traktując w tej tematyce „(…)rozpatrują cierpienie i śmierć człowieka w kategoriach antropologicznych i soteriologicznych”. Człowiek bowiem cierpi, gdyż z przymusu wplatany jest w materię. Wszelkie cierpienie powodowane jest przez więzienie, którym jest ciało. Pochodzenie od Boga daje jednak pewność dążenia do ostatecznej harmonii i pokoju. Człowiek sam zasługuje sobie na cierpienie poprzez własne, złe uczynki. Taka perspektywa pokazuje więc, że cierpienie traktowane jest jako pewnego rodzaju kara za uczynione zło. Nie ma więc w nim nic dobrego. I tak jak długo człowiek będzie żył w ciele, tak samo długo będzie doświadczał cierpienia. Wobec teorii tych religii należy więc unikać cierpienia i pomagać człowiekowi w odnalezieniu sposobu na wyzwolenie się od niego. Według tych idei, również śmierć może mieć pozytywne znaczenie. Rozpatrywana w aspekcie uwolnienia duszy od ciała stwarza możliwość wcielenia w wyższą formę oraz odzyskanie boskiej jedności. Można tu jednak doszukać się także negatywnego wątku śmierci. Może ona bowiem zapoczątkować nowe wcielenie, które stanie się przedłużeniem udręk w ludzkim ciele.

 

W religiach pogańskich znanych ze Starożytnego Rzymu oraz Grecji człowiek dobrowolnie zgadzający się na śmierć traktowany był w kategoriach tego, który postradał zmysłów lub nienawidzi życia. Tylko za życia bowiem możliwe jest zaznanie wszelkiej radości. Hades, miejsce do którego zmierzają umarli, nie zapewnia przyjemności takich jak życie w ciele. Dlatego też zabójstwo w tamtych czasach stanowiło jedno z najcięższych przestępstw, jako że odbierało człowiekowi największy możliwy dar.

 

Inne, najbliższe chrześcijaństwu podejście do tej kwestii, prezentuje religia jaką jest Judaizm. Wyznanie Izraela traktuje śmierć i cierpienie jako niekonieczne oraz nie będące właściwością świata materialnego. Wszelkie stworzenie bowiem jest dobre, jako że wyszło od Dobra Najwyższego. Bóg jednak nie chce cierpienia i śmierci ludzkiej, które są owocami grzechu pierwszych ludzi. Początki judaizmu nacechowane były przeświadczeniem według, którego cierpienie człowieka jest zawinione. Po latach jednak sprawiedliwi Izraelici zaczęli odczytywać cierpienie jako wezwanie do nawrócenia oraz próbę wiary. Śmierć w teologii judaizmu także nie jest niczym złym, gdyż u kresu życia człowiek wstępuje do szeolu, gdzie oczekuje na Mesjasza i Jego Królestwo Boże. Gdy te nadejdą, wraz z nimi nadejdzie zmartwychwstanie oraz nowe życie. Jedną z interesujących form śmierci, wyznawaną do dziś jest tzw. „pocałunek Boga”, czyli śmierć w czasie wigilii szabatu.

 

Patrząc na powyższy zarys myśli ogólno religijnej, dotyczącej śmierci i cierpienia dostrzec można ogólny pogląd na eutanazję. Jest ona traktowana w ogólności jako ogromne zło, ponieważ stanowi kres życia niewinnej istoty ludzkiej. Każda religia traktuje więc eutanazję jako rodzaj zabójstwa, popełnionego wbrew czyjejś woli. Każda religia także w podobny sposób odnosi się do cierpienia, tłumaczonego jako skutek zła będącego wynikiem działalności ludzkiej. Człowiek jako istota źle czyniąca musi z pokorą znosić cierpienie, które jest odpłatą za złe czyny. Tego rodzaju kary za złe czyny nie można w żaden sposób uniknąć. Położenie kresu takim cierpieniom równe jest sprzeciwieniu się Bogu, bowiem jedynie Bóg, w każdej chwili może z niego człowieka odciążyć. Każde cierpienie, które dotyka człowieka jest pewnego rodzaju dopustem Bożym i to, że nie jest człowiekowi odejmowane świadczy jedynie o tym, iż jest w nim jakiś sens. Większość religii także traktuje ulgę w cierpieniu jako coś nie służącego człowiekowi.

 

Wypowiedziami, które ze szczególną siłą uderzają w trzon eutanazji, są głosy Kościoła Katolickiego. W każdym z dokumentów kościelnych poruszających ową tematykę pierwsze i zarazem najważniejsze miejsce zajmuje prawo człowieka do życia. Jak zauważa się na kartach tychże dokumentów, Kościół traktuje życie ludzkie jako wartość najwyższą otrzymaną od Boga. Dlatego też tylko przez Boga może zostać ono odebrane. Nie oznacza to jednak, wbrew temu co mówią propagatorzy eutanazji, że Kościół nie toleruje prawa do godnej śmierci. Rzeczywistość pokazuje jednak, że tak nie jest. Kościół jednak przez pojęcie godnej śmierci rozumie oddanie szacunku umierającemu, który otoczony odpowiednią opieką winien mięć stworzone odpowiednie warunki, takie które sprzyjają odejściu duszy w jedności z Bogiem. Ci, którzy twierdzą inaczej, nacechowani są stanowczym sprzeciwem wobec prawa Bożego. Postawa propagująca objawienie sprzeczna jest bowiem z objawieniem oraz przykazaniem miłości bliźniego.

Z powyższego wynika, iż cierpienie nie idzie w zgodnej parze z eutanazją. Stary umierający człowiek, owiany mgłą cierpienia – chorobą, osamotnieniem, poczuciem wyobcowania, braku wartości niejednokrotnie jest przykładem wołającym o szybszą śmierć, która miałaby zatrzymać cały ból i cierpienie. Pozytywna odpowiedź na taką prośbę byłaby tylko potwierdzeniem złożoności jego złych uczuć. Należy mieć tu na uwadze fakt, iż człowiek umierający w bólu i cierpieniu nie traci tym samym wartości, na które pracował całe życie. Jest jednak pewien warunek, który należy spełnić, aby miał tego świadomość, a mianowicie – osoba taka winna być wspierana ze strony otoczenia poprzez towarzyszenie mu, ukazywanie związku z żyjącymi oraz przez przypominanie o współczującej obecności Chrystusa. Zgoda na eutanazję natomiast jest w takim przypadku ucieczką przed cierpieniem, śmiercią, a przede wszystkim ucieczką przed człowiekiem wołającym o pomoc.

Karol Kozicki

 

Literatura:

1. Stroynowski T., Religijne aspekty eutanazji., w: (red.): Stępień K., Zalewska A.,

Piątkowska A., Cywilizacja, Cierpienie przekleństwo czy dar? Nr 16/2006.,

Lublin 2006 r., s.171.

2. Halik R., Dramat cierpienia czyli słowo o eutanazji., 07.11.2003 r.,

http://www.magazyn.ekumenizm.pl/content/article/20031107000908225.htm <12.12.2012r.>

3. Jan Paweł II, Evangelium vitae,

http://www.opoka.org.pl/biblioteka/W/WP/jan_pawel_ii/encykliki/evangelium_1.html

<12.12.2012r.>

 

Brak komentarzy do: “Cierpienie ludzi w podeszłym wieku a eutanazja – aspekt religijny”

Dodaj komentarz:

`

 

Poradnik

Artykuły

Podział na województwa

Polecane obiekty

ŚDS w Krośnie

ŚDS w Krośnie

Środowiskowy Dom Samopomocy przy ulicy Kletówka 7a, został utworzony Uchwałą NR XL VIII/1066/2002 Rady Miasta Krosna z dnia 7 października 2002 roku. Celem działalności jest świadczenie usług opiekuńczych osobom z …

ŚDS w Olsztynie (Królowej Jadwigi )

ŚDS w Olsztynie (Królowej Jadwigi )

Środowiskowy Dom Samopomocy „Dworek” jest placówka pobytu dziennego, przeznaczoną dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Zapewniamy pomoc przy rozwiązywaniu problemów życia codziennego poprzez udział w treningach przygotowujących do sam

Niepełnosprawni w instytucjach kultury – Łukasz Rudziński

Niepełnosprawni w instytucjach kultury – Łukasz Rudziński

Polecamy artykuł Łukasza Rudzińskiego, l.rudzinski@trojmiasto.pl   Czy osoby niepełnosprawne mogą sprawnie i szybko dostać się na wydarzenia kulturalne w trójmiejskich instytucjach kultury? Postanowiliśmy przyjrzeć się udogodnie

Sonda

Jak podoba Ci się nasza strona?

Newsletter

Newsletter

Jeżeli chcesz otrzymywać najnowsze wiadomości z naszego serwisu, zapisz się!

Tagi

Najnowsze ogłoszenia

Dam pracę

Agencja Pracy Tymczasowej Netkadra (nr 13630) poszukuje dla swojego Klienta pracownika na stanowisko: Pracownik Centrum Obsługi Telefonicznej Miejsce pracy: praca zdalna Mile widziane doświadczenie na podobnym stanowisku i orzeczenie o …

Izabela Dębicka – „WARSZTATY Z MUZYKOTERAPII I KOMUNIKACJI INTERPERSONALNEJ”

MUZYKOTERAPIA W KRAKOWIE. OSTATNIE MIEJSCA. ZAPRASZAMY! === UWAGA! Rusza nabór do VIII EDYCJI „WARSZTATÓW Z MUZYKOTERAPII I KOMUNIKACJI INTERPERSONALNEJ” Szkolenia skierowane do nauczycieli, pedagogów, psychologów, psychoterapeut

Najnowsze na forum

No items, feed is empty.

Ta strona wykorzystuje pliki cookies m.in. do celów statystycznych. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, wyłącz obsługę cookies w ustawieniach swojej przeglądarki.

Zaakceptuj cookies Więcej informacji