Środowiskowe Domy Samopomocy - strona główna
Dziś mamy: 2020.09.22, imieniny obchodzą: Tomasz, Maurycy

Formy edukacji religijnej (cz. 1)

Jedna z najważniejszych i bardzo istotnych form wychowania religijnego jest katecheza. Deklaracja o wychowaniu chrześcijańskim podaje, iż „W wypełnianiu swego obowiązku wychowawczego Kościół, zapobiegliwy o wszystkie odpowiednie środki, troszczy się szczególnie o te, które są mu właściwe, a z których pierwszym jest katechizacja; ona to oświeca i wzmacnia wiarę, karmi życie wedle ducha Chrystusowego, doprowadza do czynnego i świadomego uczestniczenia w misterium liturgicznym i pobudza do działalności apostolskiej” .

 

Katecheza jest jedną z form posługi słowa oraz procesem wychowawczo – duszpasterskim, celem którego jest przede wszystkim prowadzenie pojedynczych osób oraz całych wspólnot do osiągnięcia poziomu dojrzałej wiary . Jan Paweł II wypowiada się w podobnym brzmieniu. W Adhortacji apostolskiej „Catechesi tradendae” czytamy: „Katecheza jest wychowaniem w wierze dzieci, młodzieży i dorosłych , a obejmuje przede wszystkim nauczanie doktryny chrześcijańskiej, przekazywane na ogół w sposób systematyczny i całościowy, dla wprowadzenie wierzących w pełnię życia chrześcijańskiego”.

 

Z kolei Dyrektorium Katechetyczne Kościoła Katolickiego w Polsce podaje następujący cel katechezy; „wychowanie w wierze, nauczanie doktryny chrześcijańskiej oraz wtajemniczenie chrześcijańskie” . Dyrektorium o katechizacji wyznacza następujące cele:
- kształtowanie poznania wiary
- edukacja liturgiczna, moralna
- formacja modlitewna
- wstęp do misji
- wychowanie do życia we wspólnocie .

 

Przez sakrament chrztu każda osoba, a więc i niepełnosprawna zostaje z cała mocą, prawami i obowiązkami, włączona we wspólnotę ludzi wierzących. Wraz z tym faktem otrzymuje niezbywalne prawo do rozwoju życia duchowego, w zależności od stopnia swoich możliwości. W rozwoju tym pomaga katecheza specjalna, która swym zasięgiem obejmuje osoby z niepełnosprawnością. Katecheza specjalna jest częścią katechetyki szczegółowej, a celem jej jest wychowanie w wierze osób odbiegających od normy. Proces wychowania dokonuje się na miarę możliwości danej osoby i uwzględnia uwarunkowania, w których ona żyje . Wiele dokumentów Kościoła odnosi się do potrzeby i konieczności katechizowania osób ze specjalnymi potrzebami.

 

Do najważniejszych należą:

1. Ogólna Instrukcja Katechetyczna z 1971; określa ona katechezę specjalną, jako ewangeliczne zadanie całego Kościoła, pozwalające podjęcie życia wiary według stanu osób upośledzonych.

2. Dyrektorium ogólne o katechizacji z 1998 roku, podkreśla konieczność katechezy specjalnej, do której mają prawo osoby upośledzone, również powołane do świętości i zbawienia

3. Dokument Synodu Biskupów z Rzymu, 1977r.; wskazuje również na konieczność katechizacji osób ze specjalnymi potrzebami, której celem jest przekazywanie radości życia. Synod podkreśla również rolę wspólnoty religijnej, a także konieczność specjalnego dostosowania liturgii, nabożeństw, obrządków.

4. Adhortacja Jana Pawła II „Catechesi tradendea” z 1979 r,; która zaznacza prawo osób niepełnosprawnych intelektualnie do poznawania tajemnicy wiary; katecheza specjalna powinna być integralną częścią rewalidacji, a celem jest osiągnięcie optymalnego stopnia rozwoju.

5. Dokument Stolicy apostolskiej na Międzynarodowy Rok Osób Upośledzonych (4.03.1981); przedstawia on wizję osoby niepełnosprawnej w oparciu o chrześcijańską antropologię oraz personalizm. Osoba ta jest w pełni podmiotem ludzkich działań, które do swego pełnego rozwoju potrzebuje wzrastania we wspólnocie, dostosowania odpowiednich metod umożliwiające życie religijne.

6. Dyrektorium Katechetyczne Kościoła Katolickiego w Polsce i Podstawa Programowa katechezy Kościoła Katolickiego w Polsce

7. Synod Archidiecezji Wrocławskiej i I Synod Diecezji Katowickie; obszerne instrukcje zawierające wskazania w sprawie duszpasterstwa specjalnego i katechizacji osób z upośledzeniem intelektualnym, dokumenty przedstawiają uzasadnienie antropologiczne i teologiczne potrzeby katechizacji osób z intelektualnymi dysfunkcjami.

8. IV Synod Diecezji Tarnowskiej; dokument podkreśla ogromną potrzebę włączenia niepełnosprawnych w życie sakramentalne i liturgiczne .

 

Katecheza specjalna jest częścią katechezy ogólnej, jednakże ma swoją specyfikę. Ze względu na odmienność grupy katechizowanej należy również przyjąć inne niż w katechezie ogólnej cele.

Stala i Juchta wyróżniają następujące cele katechezy specjalnej:

- dążenie do maksymalnego rozwoju duchowego osoby z niepełnosprawnością intelektualną oraz skierowanie jej ku życiu chrześcijańskiemu

- kształtowanie nawyków i umiejętności pozwalających właściwe ukazanie wiary: odpowiednie sposoby zachowania się w kościele, wyrażania znaków religijnych, postawy wiary.

- przygotowanie tych osób do sakramentów świętych

- kształtowanie zachowań prospołecznych

- zaznajomienie z podstawowymi pojęciami religijnymi

- przekazanie wiadomości dotyczących wydarzeń roku liturgicznego

- objęcie swym oddziaływaniem również najbliższe środowisko osoby niepełnosprawnej

- umiejętne łączenie katechezy specjalnej z katechezą domową .

 

Opracowanie:

Beata Kozłowska

 

Literatura:

  1. Sobór Watykański II, Deklaracja o wychowaniu chrześcijańskim „Gravissimum educationis”, w: Sobór Watykański II.Konstytucje. Dekrety. Deklaracje, Poznań 1968, p.4.
  2. Misiaczek K., Potocki A., Katecheza i katecheta w polskiej szkole, Warszawa 1995, s. 7.
  3. Jan Paweł II, Adhortacja apostolska o katechizacji w naszych czasach „Catechesi tradendae”(16.10.1979) w:  Katecheza po Soborze Watykańskim II w świetle dokumentów Kościoła, red. W. Kubik, p.18.
  4. Konferencja Episkopatu Polski, Dyrektorium katechetyczne Kościoła katolickiego w Polsce, Kraków 2001, p. 23.
  5. Kongregacja ds. Duchowieństwa, Dyrektorium ogólne o katechizacji (15.08. 1997), p. 86-87.
  6. Brzezinka Z., Miejsce katechezy specjalnej we współczesnym systemie kształcenia katechetów w Polsce, w: Katecheza  Specjalna dzisiaj, red. J. Stala, Kielce 2003, s. 27.
  7. Stala J., Juchta D., Katechizacja osób upośledzonych umysłowo, w: Katechetyka szczegółowa, red. J. Stala, Tarnów 2003, s. 319-320.

Brak komentarzy do: “Formy edukacji religijnej (cz. 1)”

Dodaj komentarz:

`

 

Poradnik

Artykuły

Podział na województwa

Polecane obiekty

„Sektor 3.0” został Niepelnosprawnik.pl – wyszukiwarka miejsc dostępnych dla osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności

„Sektor 3.0” został Niepelnosprawnik.pl – wyszukiwarka miejsc dostępnych dla osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności

We wspomnianej wyszukiwarce osoby z niepełnosprawnością znajdą prawie 12 tys. dostępnych dla siebie miejsc, niezbędnych każdemu w codziennym życiu. Niepełnosprawnik obecny jest w kilku większych miastach, m.in. w Poznaniu, Toruniu, …

ŚDS w Olsztynie (Królowej Jadwigi )

ŚDS w Olsztynie (Królowej Jadwigi )

Środowiskowy Dom Samopomocy „Dworek” jest placówka pobytu dziennego, przeznaczoną dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Zapewniamy pomoc przy rozwiązywaniu problemów życia codziennego poprzez udział w treningach przygotowujących do sam

Bezpieczny i Aktywny Senior

Bezpieczny i Aktywny Senior

Porozumienie w imieniu MRPiPS sygnowała minister Elżbieta Rafalska, ze strony ZUS podpisała je prezes Zakładu prof. Gertruda Uścińska, a Pocztę Polską reprezentował jej prezes Przemysław Sypniewski. – To porozumienie jest ważne …

Sonda

Jak podoba Ci się nasza strona?

Newsletter

Newsletter

Jeżeli chcesz otrzymywać najnowsze wiadomości z naszego serwisu, zapisz się!

Tagi

Najnowsze ogłoszenia

Dam pracę

Agencja Pracy Tymczasowej Netkadra (nr 13630) poszukuje dla swojego Klienta pracownika na stanowisko: Pracownik Centrum Obsługi Telefonicznej Miejsce pracy: praca zdalna Mile widziane doświadczenie na podobnym stanowisku i orzeczenie o …

Izabela Dębicka – „WARSZTATY Z MUZYKOTERAPII I KOMUNIKACJI INTERPERSONALNEJ”

MUZYKOTERAPIA W KRAKOWIE. OSTATNIE MIEJSCA. ZAPRASZAMY! === UWAGA! Rusza nabór do VIII EDYCJI „WARSZTATÓW Z MUZYKOTERAPII I KOMUNIKACJI INTERPERSONALNEJ” Szkolenia skierowane do nauczycieli, pedagogów, psychologów, psychoterapeut

Najnowsze na forum

No items, feed is empty.

Ta strona wykorzystuje pliki cookies m.in. do celów statystycznych. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, wyłącz obsługę cookies w ustawieniach swojej przeglądarki.

Zaakceptuj cookies Więcej informacji