Środowiskowe Domy Samopomocy - strona główna
Dziś mamy: 2020.07.12, imieniny obchodzą: Jan, Brunon

Klasyfikacja i charakterystyka niepełnosprawności intelektualnej (cz.2)

Warto w tym miejscu scharakteryzować poszczególne stopnie niedorozwoju umysłowego, według tej klasyfikacji:

Upośledzenie umysłowe w stopniu lekkim

Szczepanik (2007) charakteryzuje tę grupę, jako najliczniejszą spośród całej populacji osób upośledzonych intelektualnie, wynoszącą około 75%. Osoby upośledzone intelektualnie w stopniu lekkim nie różnią się pod względem wyglądu od osób w normie intelektualnej. Najbardziej charakterystycznym symptomem lekkiego upośledzenia są nieprawidłowości na płaszczyźnie poznawczej, uczenia się, pamięci, spostrzegania, myślenia, przystosowania społecznego. Dzieci te potrafią sobie poradzić z wnioskowaniem w nieskomplikowanych sytuacjach codziennych. Myślenie ich ma charakter obrazowo-konkretny. Wyczesany(2007) dodaje, że osoby te mają trudności w uczeniu się, które wynikają z zaburzenia procesów psychicznych i ubytków w rozwoju. Wszelkie działania i czynności domagają się systematycznego i częstego wzmacniania, tj. pochwałę, co korzystnie wpływa na proces uczenia się. W osobowości dzieci upośledzonych intelektualnie w stopniu lekkim da się zauważyć obniżony rozwój uczuć wyższych. Często zachowaniom tych dzieci towarzyszy labilność emocjonalna, agresja, niska samokontrola, a także reakcje impulsywne. Zachwianiu ulega również system wartości i moralność.

 

Dotychczasowa analiza upośledzenia intelektualnego pozwala wyróżnić trzy zasadnicze sfery funkcjonowania dziecka niepełnosprawnego, które ulegają zaburzeniu. Szczepanik (2007) wyróżnia trudności w sferze emocjonalno-poznawczej, psychoruchowej i przystosowania społecznego. Z zaburzeniami w sferze emocjonalno-poznawczej wiąże się problem niedokładnego i utrudnionego odbierania wrażeń zmysłowych a także możliwości skupienia uwagi. Dziecko ma słabą pamięć i wyobraźnie, dodatkowo towarzyszą temu trudności w zakresie rozumienia, wnioskowania, uogólniania. Wszystko to powoduje problemy w uczeniu się i przyswajaniu wiedzy. Myślenie tych dzieci charakteryzuje nieelastyczność i stereotypowość. Również mowa ulega opóźnieniu. Dzieci posługują się ubogim słownikiem, często nieadekwatnym do sytuacji i osób. Kolejnym istotnym elementem jest sfera psychoruchowa i zaburzenia, jakie się z nią wiążą. Występuje tu wiele nieprawidłowości tj. męczliwość oraz problemy z koordynacją ruchową i wzrokowo-ruchową. Zachowaniom towarzyszą także tiki i ruchy mimowolne. Reakcje dziecka są utrudnione i mają zwolnione tempo. Ostatnim elementem tego problemu jest sfera przystosowania społecznego. W tym miejscu należy wskazać, iż nieprawidłowo wykształcona mowa i ubogi zasób słownictwa powoduje trudności w porozumiewaniu się z innymi. To z kolei wpływa na obniżenie poczucia własnej wartości i niechęć do wchodzenie w relacje z innymi. Dziecko niepełnosprawne ma kłopoty w nawiązywaniu kontaktów, tworzeniu więzi z innymi i wyrażaniu emocji.

 

Upośledzenie umysłowe w stopniu umiarkowanym

Szczepanik (2007) podaje, że dziecko upośledzone w stopniu umiarkowanym, cechuje ogólne opóźnienie rozwoju na wszystkich płaszczyznach. Przyczyną tego jest zazwyczaj kilka powiązanych za sobą czynników. Dodatkowo towarzyszą temu liczne niedowłady, niedosłuchy i inne uszkodzenia sensoryczne.

 

Wyczesany (2005) stwierdza, że upośledzenie intelektualne w stopniu umiarkowanym wiąże się z bardzo poważnymi i trwałymi uszkodzeniami w centralnym układzie nerwowym. Bardzo wyraźne odchylenia można zauważyć w mowie, myśleniu, spostrzeganiu i koordynacji wzrokowo-ruchowej. Mowa dzieci upośledzonych w stopniu głębszym jest bardzo często niewyraźna i bełkotliwa, występują liczne agramatyzmy. Lausch-Żuk (2009) dodaje, że słownictwo jest bardzo ubogie, dzieci te budują głównie zdania proste i dwuwyrazowe, robią bardzo dużo błędów. Rzadkością nie są również liczne wady mowy. Myślenie jest na poziomie przedoperacyjnym, występują duże trudności w przyswajaniu pojęć i wiadomości abstrakcyjnych. Wiąże się z tym rozumienie wszelkiego rodzaju stosunków logicznych tj. stosunki przestrzenne i wielkościowe. W tym miejscu należy podkreślić również, że dzieci upośledzone bardzo wolno i niewyraźnie spostrzegają otaczającą rzeczywistość, co spowodowane jest nieprawidłowym funkcjonowaniem receptorów czuciowych. Z tego tez powodu pamięć jest nietrwała, głównie mechaniczna. Jednostki te maja problemy w koncentracji uwagi na danej czynności, zadaniu bądź przedmiocie. Charakterystyczne jest dla uwagi jej mimowolność i wąska zakresowość.
Rozpatrując ten problem należy zaznaczyć, że dzieci te bardzo późno zaczynają chodzić i mówić pierwsze słowa, wyrazy. Szczepanik (2007) pisze, że ma to miejsce około 4-5 roku życia. Podkreślić trzeba, że dziecko upośledzone intelektualnie w stopniu umiarkowanym nie osiąga poziomu rozwoju intelektualnego wyższego niż dziecko 8-letnie. Zaś, co się tyczy dojrzałości społecznej, nie przekracza ona dojrzałości dziecka 10-letniego. Z kolei osoba niepełnosprawna intelektualnie w stopniu znacznym może osiągnąć dojrzałość intelektualną nie wyższą niż dojrzałość dziecka 5-letniego. Dojrzałość społeczna osiąga, co najwyżej poziom 8 latka.

Lausch-Żuk (2007) podkreśla, że osoby upośledzone w stopniu umiarkowanym ujawniają widoczne potrzeby psychiczne i potrzeby kontaktów z innymi osobami. Przywiązują się one do rzeczy i osób, które stają się znaczące w ich życiu. Mają one trudności w opanowaniu popędów, słabo potrafią je kontrolować, dążą do jak najszybszego zaspokojenia ich. Należy przy tym zaznaczyć, że osiągają pewien pułap samodzielności. Potrafią bez pomocy innych osób załatwić swoje potrzeby fizjologiczne, wykonać nieskomplikowane czynności i prace domowe. Są one też w stanie podjąć pracę zarobkową, co na pewno wpływa na ich poziom niezależności i sprzyja rewalidacji.

 

Opracowanie:

Beata Kozłowska

Brak komentarzy do: “Klasyfikacja i charakterystyka niepełnosprawności intelektualnej (cz.2)”

Dodaj komentarz:

`

 

Poradnik

Artykuły

Podział na województwa

Polecane obiekty

Bezpieczny i Aktywny Senior

Bezpieczny i Aktywny Senior

Porozumienie w imieniu MRPiPS sygnowała minister Elżbieta Rafalska, ze strony ZUS podpisała je prezes Zakładu prof. Gertruda Uścińska, a Pocztę Polską reprezentował jej prezes Przemysław Sypniewski. – To porozumienie jest ważne …

Środowiskowe domy samopomocy – informator

Środowiskowe domy samopomocy – informator

Środowiskowe domy samopomocy, zwane inaczej ośrodkami wsparcia, służą budowaniu sieci oparcia społecznego i przygotowują do życia w społeczeństwie oraz funkcjonowania w środowisku. Są przeznaczone dla osób przewlekle, psychicznie chorych

ŚDS w Olsztynie (Królowej Jadwigi )

ŚDS w Olsztynie (Królowej Jadwigi )

Środowiskowy Dom Samopomocy „Dworek” jest placówka pobytu dziennego, przeznaczoną dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Zapewniamy pomoc przy rozwiązywaniu problemów życia codziennego poprzez udział w treningach przygotowujących do sam

Sonda

Jak podoba Ci się nasza strona?

Newsletter

Newsletter

Jeżeli chcesz otrzymywać najnowsze wiadomości z naszego serwisu, zapisz się!

Tagi

Najnowsze ogłoszenia

Dam pracę

Agencja Pracy Tymczasowej Netkadra (nr 13630) poszukuje dla swojego Klienta pracownika na stanowisko: Pracownik Centrum Obsługi Telefonicznej Miejsce pracy: praca zdalna Mile widziane doświadczenie na podobnym stanowisku i orzeczenie o …

Izabela Dębicka – „WARSZTATY Z MUZYKOTERAPII I KOMUNIKACJI INTERPERSONALNEJ”

MUZYKOTERAPIA W KRAKOWIE. OSTATNIE MIEJSCA. ZAPRASZAMY! === UWAGA! Rusza nabór do VIII EDYCJI „WARSZTATÓW Z MUZYKOTERAPII I KOMUNIKACJI INTERPERSONALNEJ” Szkolenia skierowane do nauczycieli, pedagogów, psychologów, psychoterapeut

Najnowsze na forum

No items, feed is empty.

Ta strona wykorzystuje pliki cookies m.in. do celów statystycznych. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, wyłącz obsługę cookies w ustawieniach swojej przeglądarki.

Zaakceptuj cookies Więcej informacji