Środowiskowe Domy Samopomocy - strona główna
Dziś mamy: 2019.12.13, imieniny obchodzą: Lucja, Otylia

Metodyka kształcenia religijnego osób niepełnosprawnych (cz. 3)

Kielar przedstawia różnorodne metody i sposoby realizacji zajęć w oparciu o podział Polkowskiej. Pierwszy rodzaj to metody oparte na słowie. Słowo od wieków odgrywało ogromną rolą w katechezie, a w pierwszych wiekach, było jedynym sposobem przekazu treści wiary. Mowa jest nośnikiem myśli, pomaga wyrażać emocje, a także sprzyja szybszemu zapamiętywaniu i rozumieniu danych informacji. Należy pamiętać, iż rozwój mowy osoby z niepełnosprawnością intelektualną jest zaburzony, najczęściej proporcjonalnie do stopnia upośledzenia. Dlatego też każda próba posługiwania się mową przez te osoby winna być zauważona i nagrodzona.

 

Pierwszą z najważniejszych metod, należącej do grupy metod opartych na słowie, jest modlitwa. Modlitwa jest miejscem spotkania Boga z człowiekiem i pełni ona różne funkcje na katechezie. Po pierwsze pomaga ona w połączeniu danej katechezy z poprzednią, wprowadza w zamierzony temat, jest podsumowaniem zasadniczej części katechezy. Modlitwa jest bardzo pomocna w wyrażaniu uczuć i emocji uczniów. Wyróżniamy trzy jej rodzaje :modlitwę wprowadzającą, w zasadniczej części katechezy, na zakończenie lekcji. Kolejną metodą w obrębie metod słownych, stale używanych na katechezie, jest opowiadanie. Jest ono swobodnym i dynamicznym przedstawieniem przebiegu zdarzeń. Pełni ono rolę aktywizującą. Na katechezie stosuje się opowiadania biblijne, które przybliżają uczniom wydarzenia zawarte w Piśmie Świętym. Kolejnymi metodami są opis i pogadanka. Opis zaznajamia ze nieznanymi zjawiskami, osobami, rzeczami. Na katechezie opis pomaga w zaznajamianiu uczniów ze wnętrzem Kościoła, naczyniami, pomocami liturgicznymi. Pogadanka natomiast angażuję obie strony, zarówno ucznia, jak i nauczyciela. Wrońska wyróżnia: pogadankę kierowaną przez katechetę, ukierunkowaną tematem katechezy i swobodną pogadankę religijną. Ten rodzaj metody pomaga w lepszym zrozumieniu danego zagadnienia, a także skutecznie prowadzi do kształtowania pozytywnych, chrześcijańskich postaw tj. otwartość i dialog.

 

Metody oparte na słowie to kolejna grupa metod. Są one niezwykle skuteczne w nauczaniu osób z odchyleniami od normy. Cenne jest, aby wychowankowie obserwowali dane rzeczy i zjawiska w ich naturalnym środowisku. Podczas zastosowania obserwacji należy unikać pośpiechu i dopilnować, aby uczniowie angażowali, jak największą liczbę zmysłów. Nauczyciel powinien zadbać o to, żeby zaistniało powiązanie zdobytej wiedzy z wiadomościami i doświadczeniami posiadanymi już przez wychowanka. Wychowawca winien zwrócić szczególną uwagę na konieczność budowania u swoich podopiecznych właściwego stosunku do obserwowanych zjawisk i przedmiotów.

 

W skład obserwacji wchodzą m. in. wycieczka, obraz, ilustracja, przezrocze, zdjęcia, film, program komputerowy. Wycieczka łączy w sobie poznanie intelektualne z poznaniem empirycznym. W ramach katechezy pozwala na poznanie środowiska parafialnego, instytucji kościelnych, osób związanych z tym środowiskiem, architektury Kościoła. Służą również uwrażliwianiu na piękno sztuki, malarstwa, muzyki, pomagają w rozwijaniu spostrzegawczości i uwagi dowolnej, przetwarzaniu informacji. Stwarzają one okazję, aby uczyć właściwego zachowania i postaw w różnych miejscach, np. Kościele, autobusie, lesie, ogrodzie, innych miejscach publicznych.

 

Obraz czyli przedstawienie wybranego tematu w sposób artystyczny, wywołujące estetyczne uczucia. Może pełnić on potrójną funkcję: informacyjną, porządkującą, oznaczającą. Obraz pozwala na poznanie przez niepełnosprawnych uczniów przedmiotów, zjawisk, osób, których w rzeczywistości nie mają możliwości zobaczyć. Ilustracja natomiast to „kompozycja treściowo i formalnie związana z tekstem, któremu towarzyszy”. Ilustracja różni się od obrazu tym, iż ma na celu wierne przedstawienie tekstu, poprzez dokładność szczegółów i realizm. Ilustracje są bardzo pomocne dzieciom z najmłodszej grupy wiekowej, oraz tym z głębszą niepełnosprawnością intelektualną. Bardzo często nie potrafią one jeszcze czytać, zaś ilustracja pozwala im na poznanie danych treści. Zdjęcia i przezrocza mają funkcję kształcąco – poznawczą i motywacyjno – emocjonalną. Są one szczególnie przydatne dla uczniów, którzy mają zaburzania widzenia. Zaletą jest to, iż wywołują w uczniach pozytywne emocje, angażują do pracy, wzbudzają zainteresowanie. Z kolei film może być bardzo cennym i pomocnym narzędziem na katechezie, jeżeli zostanie odpowiednio i właściwie wybrany do obranej tematyki. Filmy o treści religijnej prowadzą do rozwijania i pobudzania wyobraźni, wzroku, słuchu, pomagają w integracji zmysłów. Programy komputerowe zaś pozwalają na dynamiczne, wizualno-akustyczne przedstawienie informacji. Zaletą jest możliwość częstego powtarzania danego materiału. Posługiwanie się komputerem przez dzieci z niepełnosprawnością intelektualną powoduje usprawnianie kończyn górnych, stymuluje koordynację wzrokowo – ruchową, spostrzeganie, uwagę, a także wpływa na sferę emocjonalną. Praca z komputerem wywołuje wiele radości i zainteresowania, a co najważniejsze przezwycięża nudę i apatię u uczniów.

Opracowanie:
Beata Kozłowska

 

Literatura:
1. Kielar A., Metody katechizacji…, s. 38.
2. Wrońska H., Katecheza jako pogadanka religijna, w: Katechizacja różnymi metodami, Kraków 1994, s. 171-174.
3. Kirejczyk K., Metody pracy pedagogicznej…., s. 251-252.
4. Słońska I., Wpływ przeżyć estetycznych, Warszawa 1966, s. 122.
5. Łaszczyk J., Rola komputera w rewalidacji dzieci specjalnej troski, Szkoła specjalna 2001, nr 1, s.14.

Brak komentarzy do: “Metodyka kształcenia religijnego osób niepełnosprawnych (cz. 3)”

Dodaj komentarz:

`

 

Poradnik

Artykuły

Podział na województwa

Polecane obiekty

Robot dla osoby niepełnosprawnej

Robot dla osoby niepełnosprawnej

Osoby niepełnosprawne zyskają teraz pomoc podczas jednej z bardzo istotnych czynności dnia codziennego. Spożywanie posiłków w przypadku niemożliwości wykonania tej czynności samodzielnie angażuje czas opiekuna. Istotny jest jednak nie tylko …

Niepełnosprawni w instytucjach kultury – Łukasz Rudziński

Niepełnosprawni w instytucjach kultury – Łukasz Rudziński

Polecamy artykuł Łukasza Rudzińskiego, l.rudzinski@trojmiasto.pl   Czy osoby niepełnosprawne mogą sprawnie i szybko dostać się na wydarzenia kulturalne w trójmiejskich instytucjach kultury? Postanowiliśmy przyjrzeć się udogodnie

ŚDS w Krośnie

ŚDS w Krośnie

Środowiskowy Dom Samopomocy przy ulicy Kletówka 7a, został utworzony Uchwałą NR XL VIII/1066/2002 Rady Miasta Krosna z dnia 7 października 2002 roku. Celem działalności jest świadczenie usług opiekuńczych osobom z …

Sonda

Jak podoba Ci się nasza strona?

Newsletter

Newsletter

Jeżeli chcesz otrzymywać najnowsze wiadomości z naszego serwisu, zapisz się!

Tagi

Najnowsze ogłoszenia

Dam pracę

Agencja Pracy Tymczasowej Netkadra (nr 13630) poszukuje dla swojego Klienta pracownika na stanowisko: Pracownik Centrum Obsługi Telefonicznej Miejsce pracy: praca zdalna Mile widziane doświadczenie na podobnym stanowisku i orzeczenie o …

Izabela Dębicka – „WARSZTATY Z MUZYKOTERAPII I KOMUNIKACJI INTERPERSONALNEJ”

MUZYKOTERAPIA W KRAKOWIE. OSTATNIE MIEJSCA. ZAPRASZAMY! === UWAGA! Rusza nabór do VIII EDYCJI „WARSZTATÓW Z MUZYKOTERAPII I KOMUNIKACJI INTERPERSONALNEJ” Szkolenia skierowane do nauczycieli, pedagogów, psychologów, psychoterapeut

Najnowsze na forum

No items, feed is empty.

Ta strona wykorzystuje pliki cookies m.in. do celów statystycznych. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, wyłącz obsługę cookies w ustawieniach swojej przeglądarki.

Zaakceptuj cookies Więcej informacji