Środowiskowe Domy Samopomocy - strona główna
Dziś mamy: 2020.09.20, imieniny obchodzą: Filipina, Eustachy

Niepełnosprawność intelektualna – przegląd literatury

Niepełnosprawność jest stanem, który rzutuje nie tylko na funkcje poznawcze człowieka i jego intelekt, ale także oddziałuje na pozostałe elementy rozwoju i funkcjonowania. Przejawia się ona w wielu wymiarach i zakresach, a do najważniejszych zaliczamy: organiczny, psychologiczny i społeczny. Niepełnosprawność nie jest jednostką chorobową, lecz naturalną formą ludzkiej egzystencji, o innym przebiegu rozwoju.

 

Odwołując się do założeń chrześcijańskiego personalizmu, osoba ludzka uczestniczy w świecie w dwóch wymiarach: cielesnym i duchowym. Jednakże winna być zawsze postrzegana jako integralna całość, a żaden z wymiarów nie może być pominięty. Niezwykle ważne jest podjęcie wszechstronnej edukacji osób z niepełnosprawnością intelektualną, mającej na celu całościową rehabilitacje. Jednakże wychowanie nie może dotyczyć tylko rozwoju sfery poznawczej, intelektualnej, psycho – fizycznej. Życie duchowe człowieka stanowi także istotny aspekt jego egzystencji. Dlatego też, aby móc w pełni przyczynić się do całościowego rozwoju człowieka niepełnosprawnego, winno podjąć się organizacji wychowania religijnego osób ze wszystkimi stopniami upośledzenia, tworzyć podstawy programowe, rozwiązania dydaktyczno-metodyczne, szkolić odpowiednio kadrę, a także zadbać o świadomość społeczeństwa w Polsce na temat takiego wychowania.

Pojęcie niepełnosprawności intelektualnej

Na przestrzeni dziejów można było ujrzeć wiele definicji ludzkiej niepełnosprawności. Wielokrotnie koncepcje te naznaczone były licznymi stereotypami oraz mitami, bardziej lub mniej zgodnymi z rzeczywistością. W Polsce aktualna jest następująca definicja człowieka niepełnosprawnego: ”Niepełnosprawną jest ta osoba, której stan psychiczny bądź/i psychiczny trwale lub okresowo utrudnia, ogranicza albo uniemożliwia wypełnianie zadań życiowych i ról społecznych zgodnie z normami prawnymi i społecznymi”.
Tizard wskazuje, iż pojęcie niepełnosprawności intelektualnej zamiennie stosowane jest z pojęciami – „upośledzenie umysłowe”, „obniżona bądź osłabiona sprawność umysłowa”, „oligofrenia” oraz „niedorozwój umysłowy”. Kraepelin w 1915 roku był tym, który jako jeden z pierwszych próbował sformułować definicję oligofrenii.

Wyróżniamy trzy drogi definiowania upośledzenia umysłowego:
1. Podejście praktyczne; posiadające charakter administracyjno – prawny; upośledzenie rozumiane jest jako zaburzenie psychiczne.
2. Podejście kliniczno – medyczne; upośledzenie jest odbierane jako jednostka chorobowa. W nurcie tym stosuje się termin oligofrenia (gr. Oligos – mały, phren- umysł). Sękowska powołując się na definicję Korzeniowskiego, oligofrenię określa, jako „wrodzone oraz istniejące od wczesnego dzieciństwa obniżenie zdolności rozwoju intelektualnego, uniemożliwiające lub opóźniające naukę szkolną”.
3. Podejście psychologiczno – społeczne – funkcjonujące definicje różni liczba oraz rodzaj kryteriów klasyfikujących upośledzenie.

W tym miejscu można wymieni następujące definicje:
- Dolla, który rozróżnia sześć najważniejszych elementów składających się na niedorozwój umysłowy; elementy te winno traktować się, jako powiązane ze sobą w sposób ścisły, a także wzajemnie się warunkujące. Są to: „(1) Niedojrzałość społeczna, (2) spowodowana niską sprawnością umysłową, (3) o charakterze rozwojowym, (4) nieprzemijającą w miarę dojrzewania, (5) pochodzenia konstytucjonalnego i (6) nieodwracalna”

- Tredgolda, który rozróżnia trzy elementy klasyfikujące tj.: wyniki w nauce, inteligencja, przystosowanie

- Skinnera, wymienia on trzy kryteria: niewłaściwe społeczne przystosowanie się, niska zdolność uczenia się oraz zwolnione tempo dojrzewania

- Mazurkiewicza, który to wyróżnił trzy kryteria: psychologiczne, ewolucyjne i społeczne.

Opracowanie: Beata Kozłowska

Literatura:
1. Rozen B., Edukacja religijna osób z niepełnosprawnością intelektualną, Olsztyn 2008, s. 30.
2. Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, Dz.U.1997, nr 123, poz.776, art.1; por.: Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 sierpnia 1997r., Karta Praw Osób Niepełnosprawnych, M.P. nr 50, poz.475, z dn. 13.08. 1997 r.
3. Tizard J., Wprowadzenie, w: Upośledzenie umysłowe, red. A. Clarke, A Clarke, Warszawa 1971, s. 16.
4. Sękowska Z., Wprowadzenie do pedagogiki specjalnej, Warszawa 2001, s. 114.

Brak komentarzy do: “Niepełnosprawność intelektualna – przegląd literatury”

Dodaj komentarz:

`

 

Poradnik

Artykuły

Podział na województwa

Polecane obiekty

Środowiskowe domy samopomocy – informator

Środowiskowe domy samopomocy – informator

Środowiskowe domy samopomocy, zwane inaczej ośrodkami wsparcia, służą budowaniu sieci oparcia społecznego i przygotowują do życia w społeczeństwie oraz funkcjonowania w środowisku. Są przeznaczone dla osób przewlekle, psychicznie chorych i …

ŚDS w Krośnie

ŚDS w Krośnie

Środowiskowy Dom Samopomocy przy ulicy Kletówka 7a, został utworzony Uchwałą NR XL VIII/1066/2002 Rady Miasta Krosna z dnia 7 października 2002 roku. Celem działalności jest świadczenie usług opiekuńczych osobom z …

Bezpieczny i Aktywny Senior

Bezpieczny i Aktywny Senior

Porozumienie w imieniu MRPiPS sygnowała minister Elżbieta Rafalska, ze strony ZUS podpisała je prezes Zakładu prof. Gertruda Uścińska, a Pocztę Polską reprezentował jej prezes Przemysław Sypniewski. – To porozumienie jest ważne …

Sonda

Jak podoba Ci się nasza strona?

Newsletter

Newsletter

Jeżeli chcesz otrzymywać najnowsze wiadomości z naszego serwisu, zapisz się!

Tagi

Najnowsze ogłoszenia

Dam pracę

Agencja Pracy Tymczasowej Netkadra (nr 13630) poszukuje dla swojego Klienta pracownika na stanowisko: Pracownik Centrum Obsługi Telefonicznej Miejsce pracy: praca zdalna Mile widziane doświadczenie na podobnym stanowisku i orzeczenie o …

Izabela Dębicka – „WARSZTATY Z MUZYKOTERAPII I KOMUNIKACJI INTERPERSONALNEJ”

MUZYKOTERAPIA W KRAKOWIE. OSTATNIE MIEJSCA. ZAPRASZAMY! === UWAGA! Rusza nabór do VIII EDYCJI „WARSZTATÓW Z MUZYKOTERAPII I KOMUNIKACJI INTERPERSONALNEJ” Szkolenia skierowane do nauczycieli, pedagogów, psychologów, psychoterapeut

Najnowsze na forum

No items, feed is empty.

Ta strona wykorzystuje pliki cookies m.in. do celów statystycznych. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, wyłącz obsługę cookies w ustawieniach swojej przeglądarki.

Zaakceptuj cookies Więcej informacji