Środowiskowe Domy Samopomocy - strona główna
Dziś mamy: 2019.01.19, imieniny obchodzą: Henryk, Marta

Przeżywanie trudności

Ludzka seksualność jest czymś pięknym i z pewnością jest niezwykłym darem Boga dla człowieka. Ale jak każda sfera życia człowieka nie jest wolna od trudności i skutków grzechu pierworodnego. Seksualność człowieka jest integralną częścią ludzkiej osoby, i dlatego też problemów z nią związanych nie można rozwiązywać bez odniesienia do całokształtu osobowego rozwoju człowieka w ciągu całego jego życia. Tylko osobowe przeżywanie miłości integruje człowieka, zwłaszcza jego seksualność. Człowiek nieustannie narażony jest na działanie wielu pokus, które budzą w nim zło i egoizm.

 

Uleganie pokusom wynika z czysto hedonistycznego i utylitarystycznego nastawienia do płciowości człowieka. Można wyróżnić szereg nieprawidłowych zachowań seksualnych, które w sposób dezintegrujący wpływają na osobę, zwłaszcza osobę niepełnosprawną. Zachowania te są niepożądane, bowiem prowadzą tylko do chwilowego zaspokojenie popędu, natomiast w rezultacie powodują zachwianie równowagi całego człowieka, przede wszystkim jego strony emocjonalnej
i psychicznej. Do zachowań tych zalicza się: masturbację, pozamałżeńskie kontakty seksualne, zachowania homoseksualne oraz nadużycia seksualne.

 

Problemem często pojawiającym się w kontekście osób niepełnosprawnych intelektualnie jest masturbacja. Zauważają ten problem rodzice osób upośledzonych, nauczyciele i opiekunowie współpracujący z nimi. Współczesna literatura dotycząca seksualności osób niepełnosprawnych stwierdza, że masturbacja jest sposobem na rozładowanie napięcia seksualnego, ale także jest formą radzenia sobie z problemami natury emocjonalnej tzw. „głodem emocjonalnym”. Badania przeprowadzone przez R. Kijaka podają, że 47,5% badanej grupy nauczycieli uczniów w umiarkowaną i znaczną niepełnosprawnością intelektualną, spotkało się z masturbacją swoich uczniów i podopiecznych. Natomiast, aż 65% badanych nauczycieli szkół masowych uznało masturbację jako coś niepoprawnego. A. Bartoszek podkreśla, że masturbacja jest zachowaniem niewłaściwym, gdyż nie jest realizowana w odniesieniu do drugiego człowieka. Człowiek jest osobą relacyjną, jego popęd jest zgodny z naturą tylko wtedy, kiedy jest kształtowany przez miłość. Kościół do samogwałtu odnosi sie w następujący sposób: „Użycie narządów płciowych poza prawidłowym współżyciem małżeńskim w sposób istotny sprzeciwia się ich celowości. Poszukuje się tu przyjemności płciowej poza relacją płciową, wymaganą przez porządek moralny, która urzeczywistnia w kontekście prawdziwej miłości pełny sens prawdziwego oddania się sobie i przekazania życia ludzkiego”.

 

Walka z nałogiem masturbacji, nie powinna opierać się na karaniu, potępianiu czy impulsywnym reagowaniu. W przypadku tego problemu istotne jest właściwe nakierowanie tych osób na różne formy aktywności tj. artystyczne, sportowe, jak również dążenie do unormowania ich trybu życia. Przyczyną masturbowania się przez osoby niepełnosprawne intelektualne jest przede wszystkim brak odpowiedniej organizacji dnia, który przepełniony jest bezczynnością i brakiem właściwych zajęć. Kolejnym powodem jest z pewnością nieakceptacja własnej seksualności i brak miłości ze strony najbliższych. Osoby, które nie zaznały tego uczucia w swoim życiu ze strony rodziców, częściej przejawiają tendencje do onanizowania się. Służy to zaspokojeniu pragnienia miłości, poczucia bezpieczeństwa i prowadzi do odczucia ulgi. Osoby takie są zranione emocjonalnie, czują różnorakie lęki, boją się ludzi i relacji z nimi. Masturbacja pomaga im odciąć się na chwilę od rzeczywistości oraz skrywanych uczuć i obaw. Działanie to jest daremne, gdyż nie wnosi w życie człowieka niczego wartościowego. Jest ono bowiem oderwane od kontekstu miłości, relacji z drugim człowiekiem i prokreacji. Masturbacja często staje się zachowaniem nawykowym, automatycznym, dokonywanym bez kontroli. Częściej pojawia się u osób przebywających w zakładach zamkniętych. Młodzież upośledzona nie ma wtedy warunków, aby móc nawiązać trwały kontakt i więź emocjonalną z opiekunami. M. Molicka uznaje onanizm, jako zachowanie seksualne o podłożu patologicznym. Zachowania autoerotyczne podejmowane przez osobę z niepełnosprawnością mogą przekształcić się w silne uzależnienie, tzw. masturbację chroniczną.

 

K. Nowak- Lipińska podaje jej przyczyny:

 zaburzenia więzi emocjonalnej w rodzinie, skutkujące niezdolnością przeżywania uczucia przy jednoczesnym jego głodzie,
 brak doświadczania pieszczot z powodu oziębłości rodziców,
 deprywacja emocjonalno- społeczna, to znaczy zbyt swobodne i niedelikatne wyrażanie seksualności, także mówienie o niej,
 monotonna organizacja czasu osoby upośledzonej,
 restrykcja seksualna, czyli bardzo negatywne i wrogie podejście do seksualności ze strony najbliższego otoczenia,
 przypadki wykorzystywania seksualnego
 podatność na natychmiastowe pobudzanie seksualne na skutek silnych emocji

 

J.Vanier potwierdza, że samogwałt jest bardzo groźnym zjawiskiem, ponieważ „uprawiający go człowiek zamyka się w świecie snów”, odrywa się od rzeczywistości i teraźniejszości, zamyka się na ludzi. Takie działanie świadczy o braku dojrzałości osobowej. Jeżeli podejmowane jest w bardzo młodym wieku, może spowodować kształtowanie się bardzo egoistycznych i egocentrycznych cech. Płciowość zostaje tu oderwana od kontekstu relacji z drugim człowiekiem, pojmowana jest tylko, jako źródło satysfakcji i przyjemności. Masturbacja jest praktyką, podejmowaną w samotności, co sprzyja powstawaniu wielu trudności w kontaktach z innymi ludźmi, i powoduje narastanie lęku przed zawieraniem relacji z innymi. Poszerzaniu się tego zjawiska z pewnością pomaga powszechny dostęp do wszelkiego rodzaju produktów pornograficznych. Kontakt z takimi materiałami prowadzi do pobudzenia człowieka niepełnosprawnego, w skutek czego odczuwa on potrzebę rozładowania powstałego napięcia poprzez masturbację. Wielu rodziców i osób sprawujących opiekę nad osobami z głębszą niepełnosprawnością intelektualną wyraża otwarcie sprzeciw wobec takiej formy aktywności swoich podopiecznych. Niektórzy z nich z braku właściwej wiedzy, chcą wyeliminować masturbację poprzez stosowanie kar oraz leków uspokajających. Zachowania autoseksualne dzieci stają się dla rodziców powodem wielu rozterek natury moralnej. Skuteczną formą odwrócenia uwagi od zachowań autoerotycznych jest angażowanie podopiecznych w różnego rodzaju zajęcia aktywizujące np. o charakterze fizycznym. Należy też obdarzać ich szczerym zainteresowaniem i uwagą, a także jak najczęściej chwalić.

 

Osoby z głębszą niepełnosprawnością intelektualną mają jak każdy człowiek swoje potrzeby. Są to potrzeby specyficzne, o innej hierarchii i natężeniu, w inny sposób uzewnętrzniane. Nie każde zachowanie o zabarwieniu seksualnym musi wskazywać na jego charakter seksualny. Drażnienie narządów płciowych może wskazywać na masturbację, ale nie musi. Ważne jest, aby dotrzeć do realnych przyczyn. Zachowanie to może wynikać z odczuwanego przez osobę niepełnosprawną dyskomfortu, występującego stanu zapalnego, choroby bądź nerwicy. Autorzy wyjaśniają również, że faktyczne masturbowanie się może wynikać z braku poczucia bezpieczeństwa oraz niezaspokojenia innych, istotnych potrzeb. Nie wskazane jest karanie za tego typu zachowania. Skutkiem kary z pewnością będzie wzmocnienie się masturbacji.

 

Opracowanie: Beata Kozłowska

 

 

Literatura:

1. Augustyn J., Wychowanie do integracji seksualnej, Kraków 1994, s.5
2. Bartoszek A., Seksualność osób niepełnosprawnych, Katowice 2009, s. 167.
3. Fornalik I., Dorosłość pod ochroną? Seksualność osób z głębszą niepełnosprawnością intelektualną we wczesnej dorosłości., w: Człowiek niepełnosprawny w różnych fazach życia, red. J. Bąbka, Warszawa 2004, s. 246.
4. Kijak R., Postawy nauczycieli szkół masowych i specjalnych wobec różnych obszarów życia osób niepełnosprawnych intelektualnie, ze szczególnym uwzględnieniem sfery seksualnej, „Szkoła Specjalna” 2007, nr 5, s. 360- 361.
5. KKK 2352.
6. Molicka M., Rozwój psychoseksualny upośledzonych umysłowo w świetle literatury i rozważań własnych, „Szkoła Specjalna” 1994, nr 3, 150.
7. Nowak-Lipińska K., Czego Jaś się nie nauczył…?, „Bardziej Kochani” 2006, nr 4, s. 17.
8. Vanier J., Mężczyzną i niewiastą stworzył ich do życia w prawdziwej miłości, Kraków 1984, s. 93.
9. Kirenko J., Oblicza upośledzenia, Lublin 2006, s. 80.
10. Lausch K.K., Wychowanie seksualne uczniów z głębszą niepełnosprawnością intelektualną- wybrane zagadnienia, w: Przewodnik dla nauczycieli uczniów upośledzonych w stopniu znacznym i umiarkowanym., cz. II, red. M. Piszczek, Warszawa 2002, s. 73.

Brak komentarzy do: “Przeżywanie trudności”

Dodaj komentarz:

`

 

Poradnik

Artykuły

Podział na województwa

Polecane obiekty

Niepełnosprawni w instytucjach kultury – Łukasz Rudziński

Niepełnosprawni w instytucjach kultury – Łukasz Rudziński

Polecamy artykuł Łukasza Rudzińskiego, l.rudzinski@trojmiasto.pl   Czy osoby niepełnosprawne mogą sprawnie i szybko dostać się na wydarzenia kulturalne w trójmiejskich instytucjach kultury? Postanowiliśmy przyjrzeć się udogodnieniom w poszczególnych placówkach, konfrontując …

ŚDS w Olsztynie (Królowej Jadwigi )

ŚDS w Olsztynie (Królowej Jadwigi )

Środowiskowy Dom Samopomocy „Dworek” jest placówka pobytu dziennego, przeznaczoną dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Zapewniamy pomoc przy rozwiązywaniu problemów życia codziennego poprzez udział w treningach przygotowujących do sam

Nowy Dom Senior-WIGOR w Witnicy

Nowy Dom Senior-WIGOR w Witnicy

Minister Elżbieta Rafalska 5 stycznia otworzyła nowy Dom Dziennego Pobytu Senior-WIGOR w Witnicy, w woj. lubuskim. Spotkała się też z seniorami, dla których ta placówka powstała. – Nie sztuką jest …

Sonda

Jak podoba Ci się nasza strona?

Newsletter

Newsletter

Jeżeli chcesz otrzymywać najnowsze wiadomości z naszego serwisu, zapisz się!

Tagi

Najnowsze ogłoszenia

Dam pracę

Agencja Pracy Tymczasowej Netkadra (nr 13630) poszukuje dla swojego Klienta pracownika na stanowisko: Pracownik Centrum Obsługi Telefonicznej Miejsce pracy: praca zdalna Mile widziane doświadczenie na podobnym stanowisku i orzeczenie o …

Izabela Dębicka – „WARSZTATY Z MUZYKOTERAPII I KOMUNIKACJI INTERPERSONALNEJ”

MUZYKOTERAPIA W KRAKOWIE. OSTATNIE MIEJSCA. ZAPRASZAMY! === UWAGA! Rusza nabór do VIII EDYCJI „WARSZTATÓW Z MUZYKOTERAPII I KOMUNIKACJI INTERPERSONALNEJ” Szkolenia skierowane do nauczycieli, pedagogów, psychologów, psychoterapeut

Najnowsze na forum

No items, feed is empty.

Ta strona wykorzystuje pliki cookies m.in. do celów statystycznych. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, wyłącz obsługę cookies w ustawieniach swojej przeglądarki.

Zaakceptuj cookies Więcej informacji