Środowiskowe Domy Samopomocy - strona główna
Dziś mamy: 2019.01.16, imieniny obchodzą: Marcela, Włodzimierz

Rozporządzenie w sprawie wzorów kart parkingowych dla osób niepełnosprawnych i placówek zajmujących się opieką, rehabilitacją lub edukacją tych osób

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 30 marca 2004 r.w sprawie wzorów kart parkingowych dla osób niepełnosprawnych i placówek zajmujących się opieką, rehabilitacją lub edukacją tych osób (Dz. U. z dnia 20 kwietnia 2004 r.)

Na podstawie art. 8 ust. 7 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2003 r. Nr 58, poz. 515, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa:

1)    wzór karty parkingowej dla osoby niepełnosprawnej;

2)    wzór oraz tryb wydawania karty parkingowej dla placówek zajmujących się opieką, rehabilitacją lub edukacją osób niepełnosprawnych pozostających pod opieką tych placówek;

3)    wysokość opłat za wydanie karty parkingowej.

§ 2. 1. Ustala się wzór karty parkingowej dla osoby niepełnosprawnej, stanowiący załącznik nr 1 do rozporządzenia.

2. Karta parkingowa, o której mowa w ust. 1, powinna zawierać:

1)    na pierwszej stronie:

a)    emblemat z międzynarodowym symbolem wózka inwalidzkiego,
b)    datę ważności,
c)    numer seryjny składający się z kodu terytorialnego i kolejnego numeru w skali powiatu,
d)    oznaczenie organu wydającego,
e)    napisy w brzmieniu: „Karta parkingowa dla osoby niepełnosprawnej”, „Parking card”,
f)    symbol „PL” wpisany w okrąg złożony z 12 gwiazdek,
g)    napis w brzmieniu: „Wzór Unii Europejskiej”;

2)    na drugiej stronie:

a)    imię i nazwisko właściciela karty parkingowej,
b)    podpis właściciela karty parkingowej,
c)    fotografię właściciela karty parkingowej,
d)    napis w brzmieniu: „Karta parkingowa potwierdza uprawnienie:
a. właściciela,
b. kierowcy przewożącego właściciela karty do korzystania z ulg i przywilejów przewidzianych w przepisach ruchu drogowego.

Karta parkingowa powinna być umieszczona za przednią szybą pojazdu samochodowego w sposób umożliwiający odczytanie jej pierwszej strony.”.

§ 3. 1. Ustala się wzór karty parkingowej dla placówek zajmujących się opieką, rehabilitacją lub edukacją osób niepełnosprawnych, stanowiący załącznik nr 2 do rozporządzenia.

2. Karta parkingowa, o której mowa w ust. 1, powinna zawierać:

1)    na pierwszej stronie:

a)    emblemat z międzynarodowym symbolem wózka inwalidzkiego,
b)    datę ważności,
c)    numer seryjny składający się z kodu terytorialnego i kolejnego numeru w skali powiatu,
d)    oznaczenie organu wydającego,
e)    napis w brzmieniu: „Karta parkingowa dla placówki zajmującej się:
opieką*
rehabilitacją*
edukacją*
osób niepełnosprawnych
* Niepotrzebne skreślić.”,
f)    symbol „PL”;

2)    na drugiej stronie:

a)    nazwę placówki,
b)    adres,
c)    imię i nazwisko pracownika placówki,
d)    markę pojazdu,
e)    numer rejestracyjny pojazdu,
f)    napis w brzmieniu: „Karta parkingowa potwierdza uprawnienie pracownika placówki do korzystania z ulg i przywilejów przewidzianych w przepisach ruchu drogowego.

Karta parkingowa powinna być umieszczona za przednią szybą pojazdu samochodowego w sposób umożliwiający odczytanie jej pierwszej strony.”.

§ 4. Tryb wydawania karty parkingowej placówkom, o których mowa w § 1 pkt 2, określa rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 marca 2004 r. w sprawie rodzaju placówek zajmujących się opieką, rehabilitacją lub edukacją osób niepełnosprawnych uprawnionych do uzyskania karty parkingowej oraz trybu jej wydawania tym placówkom (Dz. U. Nr 67, poz. 617).

§ 5. Opłata za wydanie kart parkingowych, o których mowa w § 2 i 3, wynosi 25 zł.

§ 6. Karty parkingowe dla osób niepełnosprawnych wydane na podstawie dotychczasowych przepisów zachowują ważność do czasu upływu terminu ich ważności.

§ 7. Traci moc rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 stycznia 2002 r. w sprawie wzoru karty parkingowej dla osób niepełnosprawnych oraz wysokości opłaty za jej wydanie (Dz. U. Nr 13, poz. 126).

§ 8. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
________
1)    Minister Infrastruktury kieruje działem administracji rządowej – transport, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 marca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury (Dz. U. Nr 32, poz. 302 oraz z 2003 r. Nr 19, poz. 165, Nr 141, poz. 1359 i Nr 232, poz. 2322).
2)    Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 124, poz. 1152, Nr 130, poz. 1190, Nr 137, poz. 1302, Nr 149, poz. 1451 i 1452, Nr 162, poz. 1568, Nr 200, poz. 1953 i Nr 210, poz. 2036 oraz z 2004 r. Nr 29, poz. 257 i Nr 54, poz. 535.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr 1

WZÓR

KARTA PARKINGOWA DLA OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ
wzór

Opis wzoru karty parkingowej:
1.    Wymiary karty: 148 mm x 106 mm.
2.   Kolor karty: jasnoniebieski, napisy w kolorze czarnym.
3.   Emblemat barwy ciemnoniebieskiej z międzynarodowym symbolem wózka inwalidzkiego barwy białej o wymiarach 35 mm x 45 mm.
4.   Fotografia o wymiarach: 35 mm x 45 mm.

ZAŁĄCZNIK Nr 2

WZÓR

KARTA PARKINGOWA DLA PLACÓWEK ZAJMUJĄCYCH SIĘ OPIEKĄ, REHABILITACJĄ LUB EDUKACJĄ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
wzór
Opis wzoru karty parkingowej:
1.    Wymiary karty: 148 mm x 106 mm.
2.   Kolor karty: jasnoniebieski, napisy w kolorze czarnym.
3.   Emblemat barwy ciemnoniebieskiej z międzynarodowym symbolem wózka inwalidzkiego barwy białej o wymiarach 35 mm x 45 mm.

Brak komentarzy do: “Rozporządzenie w sprawie wzorów kart parkingowych dla osób niepełnosprawnych i placówek zajmujących się opieką, rehabilitacją lub edukacją tych osób”

Dodaj komentarz:

`

 

Poradnik

Artykuły

Podział na województwa

Polecane obiekty

„Sektor 3.0” został Niepelnosprawnik.pl – wyszukiwarka miejsc dostępnych dla osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności

„Sektor 3.0” został Niepelnosprawnik.pl – wyszukiwarka miejsc dostępnych dla osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności

We wspomnianej wyszukiwarce osoby z niepełnosprawnością znajdą prawie 12 tys. dostępnych dla siebie miejsc, niezbędnych każdemu w codziennym życiu. Niepełnosprawnik obecny jest w kilku większych miastach, m.in. w Poznaniu, Toruniu, …

ŚDS w Olsztynie (Królowej Jadwigi )

ŚDS w Olsztynie (Królowej Jadwigi )

Środowiskowy Dom Samopomocy „Dworek” jest placówka pobytu dziennego, przeznaczoną dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Zapewniamy pomoc przy rozwiązywaniu problemów życia codziennego poprzez udział w treningach przygotowujących do sam

ŚDS w Krośnie

ŚDS w Krośnie

Środowiskowy Dom Samopomocy przy ulicy Kletówka 7a, został utworzony Uchwałą NR XL VIII/1066/2002 Rady Miasta Krosna z dnia 7 października 2002 roku. Celem działalności jest świadczenie usług opiekuńczych osobom z …

Sonda

Jak podoba Ci się nasza strona?

Newsletter

Newsletter

Jeżeli chcesz otrzymywać najnowsze wiadomości z naszego serwisu, zapisz się!

Tagi

Najnowsze ogłoszenia

Dam pracę

Agencja Pracy Tymczasowej Netkadra (nr 13630) poszukuje dla swojego Klienta pracownika na stanowisko: Pracownik Centrum Obsługi Telefonicznej Miejsce pracy: praca zdalna Mile widziane doświadczenie na podobnym stanowisku i orzeczenie o …

Izabela Dębicka – „WARSZTATY Z MUZYKOTERAPII I KOMUNIKACJI INTERPERSONALNEJ”

MUZYKOTERAPIA W KRAKOWIE. OSTATNIE MIEJSCA. ZAPRASZAMY! === UWAGA! Rusza nabór do VIII EDYCJI „WARSZTATÓW Z MUZYKOTERAPII I KOMUNIKACJI INTERPERSONALNEJ” Szkolenia skierowane do nauczycieli, pedagogów, psychologów, psychoterapeut

Najnowsze na forum

No items, feed is empty.

Ta strona wykorzystuje pliki cookies m.in. do celów statystycznych. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, wyłącz obsługę cookies w ustawieniach swojej przeglądarki.

Zaakceptuj cookies Więcej informacji