Środowiskowe Domy Samopomocy - strona główna
Dziś mamy: 2019.02.22, imieniny obchodzą: Marta, Malgorzata

Wychowanie liberalne

Dobre wychowanie, a co za tym idzie kształtowanie postaw wśród dzieci i młodzieży, to największe wyzwanie, przed jakim staje każde pokolenie ludzi dorosłych. Nic bowiem, poza dobrym wychowaniem, nie może zapewnić dobrej przyszłości, tak poszczególnym rodzicom, jak również całym społeczeństwom. Trudnym zadaniem jednak jest kształtowanie dojrzałych postaw wśród dzieci i młodzieży, podczas gdy dojrzałość ta obca jest samym dorosłym. Problem, jaki tyczy się tu dorosłych, prowadzi do jeszcze większego pogłębienia problemu dzieci. Odczuwa się skutki tego kryzysu, wówczas gdy dwa kolejne pokolenia mało wspólnego mają z dobrym wychowaniem. Sytuację taką dostrzega się obecnie w wielu krajach Europy zachodniej, ale również w Polsce. Jako jedną z niewątpliwych przyczyn tego zjawiska uważa się liberalizację wychowania.

 

Wychowanie liberalne narodziło się na przełomie XIX i XX wieku, nosi ono nazwę „nowej szkoły”, bądź „nowego wychowania”. Jest ono krytyką starej szkoły herbartowskiej.

 

W liberalnym wychowaniu dziecko staje się podmiotem w procesie wychowania, ważna jest aktywność dziecka i jego samodzielność w budowaniu własnej osobowości. Program nauczania ma tu ścisły związek z zainteresowaniami, potrzebami dziecka, pobudza do twórczego działania.

 

Jak uważają liberałowie, w procesie wychowawczym bardzo istotny jest liberalny pogląd na naturę ludzką. Według ich teorii, człowiek rodząc się jest pustą kartą. Nie można zatem przypisać mu wartości dobra lub zła. Należy zatem stworzyć mu wszelkie niezbędne warunki, aby mógł sam się kształtować, wykorzystując w tym procesie bezpośrednie doświadczenie świata. Liberałowie odrzucają więc sposób wychowania opierający się na pasywno – kontemplacyjnym modelu. Wychowanego wobec tego przestaje być tylko biernym odbiorcą przekazywanych mu wartości i wiedzy. Charakter jego roli w tym procesie nabiera cech twórczości i spontaniczności. W relacji nauczyciel – uczeń, wychowanek staje się partnerem na drodze prowadzącej do poznania. Wychowanie liberalne ma zatem pewne plusy. Partnerski system przekazywania wiedzy oraz wartości sprzyja otwarciu się wychowanka, co pozwala na lepsze rozpoznanie potrzeb dziecka. Ponad to jest pomocny w kształtowaniu ważnych życiowych umiejętności takich jak choćby umiejętność samodzielnego myślenia, czy podejmowania decyzji. Kształtowaną liberalnie postawę charakteryzuje aktywność oraz otwartość względem otaczającej go rzeczywistości. Jak się okazuje, umiejętności te są bardzo pożądane we współczesnym świecie. Otaczająca człowieka rzeczywistość dzisiejszych czasów bez wątpienia skutecznie wykorzystałaby ich brak.

 

System liberalnego wychowania, cechują jednak także liczne wady. Przekonanie o pluralizmie wartości oraz powszechnym relatywizmie może doprowadzić do społecznego chaosu. Istnieje w takim przypadku ryzyko, iż kształtująca się postawa młodego człowieka może za bardzo przeniknąć immoralizmem oraz nihilizmem. Największym zagrożeniem jednak okazuje się być brak jakiejkolwiek krytyki w przyjmowaniu liberalnej teorii wychowania. Może to bowiem doprowadzić do sytuacji, w której dążyć się będzie do wyeliminowania teorii wychowania w ogóle. Jako przykład mogą posłużyć tu idee pedagogiki emancypacyjnej (antypedagogika), która żąda udzielenia dzieciom takiej swobody praw, jaka właściwa jest ludziom dorosłym. Hubertus von Schoenbeck, jeden z przedstawicieli tego prądu, porównuje sytuację dzieci do sytuacji wszelkich mniejszości(np. etnicznych, religijnych itp.). Społeczność dzieci według niego, podobnie jak inne mniejszości powinna uzyskać takie same prawa, jakie przysługują innym ludziom. Uważa, że dzieci, tak jak dorośli winni mieć wolne prawo wyboru i stanowienia o sobie. Znieść zatem należy obowiązek uczenia się, czy wszelkiego rodzaju zakazy tj. zakaz spożywania alkoholu przed osiągnięciem pełnoletniości. Postuluje on także przyznanie dzieciom prawa do współżycia seksualnego, oraz podejmowania działalności tak gospodarczej jak i politycznej. Konieczne jest aby takie pojmowanie liberalizmu wychowawczego wzbudzało wielki niepokój. Niewłaściwym bowiem jest twierdzenie, iż dziecko posiadające prawa przysługujące dorosłemu człowiekowi, jako istota z natury dobra, będzie właściwie postępować.

 

Proces wychowania dziecka w tym systemie opiera się głównie na demokratycznej wizji społeczeństwa, w którym znaczącą rolę odgrywa indywidualność jednostki. Wolność osobowa, zakładająca swobodny rozwój oraz twórczość są fundamentem dla istnienia społeczeństwa. Zawiera się to w twierdzeniu, w myśl którego to czym jest oraz z czego powinna kształtować się osobowość dziecka, zawiera się w nim samym. Dobrem nadrzędnym wobec powyższego, jest w tym przypadku osobowość dziecka, które istnieje po to by realizować samo siebie. Wpływ otoczenia jaki jest tu wywierany na osobowość dziecka, ogranicza się jedynie do wspierania jego rozwoju.

 

Jednostka jest wolna od wszelkich wpływów, nacisków, autorytetów, zatem ma prawo do wolności oraz do budowania własnych wartości i norm. Liberalizm wychowawczy odwołuje się zatem do negatywnej koncepcji wolności. Jak uważają propagatorzy tego systemu, każdy człowiek ma prawo do jak najszerszego zakresu wolności, takiej, którą da się pogodzić z podobnie postrzeganą wolnością innych. Jakakolwiek ingerencja w sferę wolności jednostki, jest zwykle niechętnie przyjmowana. Przyjęcie za słuszne twierdzenia, w myśl którego każdy człowiek może postępować w sposób, jaki sam uważa za słuszny, może doprowadzić w konsekwencji do pewnego rodzaju kryzysu społecznego. W sytuacji takiej może mieć miejsce sprywatyzowanie postaw, wartości oraz stylów życia. Przestają wówczas obowiązywać ogólne normy i zasady, skutkiem czego każdy sam decyduje o tym, co dla niego dobre, a co złe.

Monika Kozicka

 

 

Literatura:

Dziewięcki M., Upadek liberalnych mitów o wychowaniu, [w:] T. Marchwiak (red.), Katecheta, 12/2006, Poznań 2006, s. 57.

Bartkowiak E., O kształtowaniu się podstaw wychowania liberalnego, [w:] J. A. Malinowski, J. Jastrząb, M. Kowalik- Olubińska, Wychowanie na co dzień, nr 4 – 5 , Toruń 1999r., s. 31.

Tokarz T., Wychowanie a liberalizm., [w:] Edukacja i Dialog, nr 2 , Warszawa 2005r., s. 44 – 46.

Lenartowska – Zychowicz M., Opieka wychowawcza w szkole w kontekście teorii konserwatywnych, liberalnych i zmiany społecznej, [w:] Z. Dąbrowska- Cabon, Problemy rodziny. Dwumiesięcznik towarzystwa rozwoju rodziny, Warszawa 1999, s. 53-54.

Brak komentarzy do: “Wychowanie liberalne”

Dodaj komentarz:

`

 

Poradnik

Artykuły

Podział na województwa

Polecane obiekty

„Sektor 3.0” został Niepelnosprawnik.pl – wyszukiwarka miejsc dostępnych dla osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności

„Sektor 3.0” został Niepelnosprawnik.pl – wyszukiwarka miejsc dostępnych dla osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności

We wspomnianej wyszukiwarce osoby z niepełnosprawnością znajdą prawie 12 tys. dostępnych dla siebie miejsc, niezbędnych każdemu w codziennym życiu. Niepełnosprawnik obecny jest w kilku większych miastach, m.in. w Poznaniu, Toruniu, …

Robot dla osoby niepełnosprawnej

Robot dla osoby niepełnosprawnej

Osoby niepełnosprawne zyskają teraz pomoc podczas jednej z bardzo istotnych czynności dnia codziennego. Spożywanie posiłków w przypadku niemożliwości wykonania tej czynności samodzielnie angażuje czas opiekuna. Istotny jest jednak nie tylko

W Dzienniku Ustaw opublikowano nowe rozporządzenia do ustawy o rehabilitacji

W Dzienniku Ustaw opublikowano nowe rozporządzenia do ustawy o rehabilitacji

W dniu 1 lipca 2016 r. weszły w życie rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 czerwca 2016 r.: w sprawie ustalenia wzorów deklaracji składanych Zarządowi Państwowego …

Sonda

Jak podoba Ci się nasza strona?

Newsletter

Newsletter

Jeżeli chcesz otrzymywać najnowsze wiadomości z naszego serwisu, zapisz się!

Tagi

Najnowsze ogłoszenia

Dam pracę

Agencja Pracy Tymczasowej Netkadra (nr 13630) poszukuje dla swojego Klienta pracownika na stanowisko: Pracownik Centrum Obsługi Telefonicznej Miejsce pracy: praca zdalna Mile widziane doświadczenie na podobnym stanowisku i orzeczenie o …

Izabela Dębicka – „WARSZTATY Z MUZYKOTERAPII I KOMUNIKACJI INTERPERSONALNEJ”

MUZYKOTERAPIA W KRAKOWIE. OSTATNIE MIEJSCA. ZAPRASZAMY! === UWAGA! Rusza nabór do VIII EDYCJI „WARSZTATÓW Z MUZYKOTERAPII I KOMUNIKACJI INTERPERSONALNEJ” Szkolenia skierowane do nauczycieli, pedagogów, psychologów, psychoterapeut

Najnowsze na forum

No items, feed is empty.

Ta strona wykorzystuje pliki cookies m.in. do celów statystycznych. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, wyłącz obsługę cookies w ustawieniach swojej przeglądarki.

Zaakceptuj cookies Więcej informacji